Kokoukset
Jäsenet

Lions Club Kristinestad-Kristiinankaupunki

Bildad den 17.4.1953 i Stadshotellets Kejsarkabinett.Klubb nr 3. i närvaro av International representativ Hadar Wahrenby.vv
Stiftande medlemmar :
Egil Appel, Bror Axén, Lars Axén, Gunnar Carlson, Georg Dahlström, Edvin Franzén, Magnus Mangs, Lennart Martens, Rudi Nygård, Åke Skeppar, Brage Sten, Birger Stenlund, Hugo Tenlén och Alvar Utter.
Klubbens första styrelse:
President Alvar Utter, vice president Lars Axén,sekreterare Birger Stenlund, kassör Edvin Franzén, klubbmästare Bror Axén, Tail Twister Åke Skeppar och director Georg Dahlström.
Charterfest den 5.9.1953 på Stadshotellet.

Fadderklubb: Lions Club Sala, Sverige.
Personlig fadder: Lion Gösta Colliander, LC Sala, Sverige.
Stiftelsemötets cordinator: Lion Hadar Wahrenby, Lions International, Stockholm, Sverige, som överlämnade stiftelsebrevet på charterfesten.

Klubi on perustettu 17.4.1953 Kaupunginhotellin Keisarikabinetissa kansainvälisen edustajan Hadar Wahrenbyn läsnäollessa.
Klubi n:o 3.
Perustajajäsenet:
Egil Appel, Bror Axén, Lars Axén, Gunnar Carlson, Georg Dahlström, Edvin Franzén, Magnus Mangs, Lennart Martens, Rudi Nygård, Åke Skeppar, Brage Sten, Birger Stenlund, Hugo Tenlén och Alvar Utter.
Klubin ensimmäinen hallitus:
Presidentti Alvar Utter, vara presidentti Lars Axén, sihteeri Birger Stenlund, rahastonhoitaja Edvin Franzén, klubimestari Bror Axén, Tail Twister Åke Skeppar ja director Georg Dahlström.
Charterjuhla 5.9.1953 Kaupunginhotellissa.
Kummiklubi: Lions Club Sala, Ruotsi.
Henkilökohtainen kummi: Lion Gösta Colliander, LC Sala, Ruotsi.
Klubin perustamiskirjan charterjuhlassa luovutti lion Hadar Wahrenby, Lions International, Tukholma,
Ruotsi. Lion Hadar Wahrenby toimi perustavan kokouksen koordinoija

Klubbens första aktivitet den 6 maj 1953 bestod av trädgårdsarbeten i parken vid Högåsens sanatorium.
Vid LC Turku-Åbo charterfest den 9.5.1953 var Alvar Utter, Lars Axén, Lennart Martens, Hugo Tenlén och Åke Skeppar.
Bildat Lionsklubbar i Björneborg, Vasa, Jakobstad, Närpes, Lappfjärd och Teuva.
Utnämnda till Melvin Jones Fellow:Lars Axén, Yngve Bodman, Börje Enlund, Matts Eklund, Stig Forsström, Hjalmar Nylind, Ossi Rintala, Aarre Saari, Matti Mäntylä, Jaakko Honkaniemi, B-O.Heikkilä ja Henry Söderlund.
Utnämnda till Lions Riddare: Lars Axén, Hjalmar Nylind, Yngve Bodman, Ossi Rintala och  Aarre Saari
Utnämda till österbottens Lejon: Lars Axén, Hjalmar Nylind och Aarre Saari.

Klubin ensimmäinen aktiviteetti oli Högåsenin parantolan puutarhatyöt 6.5.1953.
LC Turku-Åbo charterjuhlaan 9.5.1953 ottivat osaa lions-veljet Alvar Utter, Lars Axén, Lennart Martens, Hugo Tenlén ja Åke Skeppar.
LC Kristinestad-Kristiinankaupungin kummiklubit (perustetut klubit): LC Pori, LC Vaasa-Vasa, LC Jakobstad, LC Närpes, LC Lappfjärd-Lapväärtti ja LC Teuva.
Melvin Jones Fellow-jäseneksi on nimitetty seuraavat lions-veljet: Lars Axén, Yngve Bodman, Börje Enlund, Matts Eklund, Stig Forsström, Hjalmar Nylind, Ossi Rintala, Aarre Saari, Matti Mäntylä, Jaakko Honkaniemi, B-O.Heikkilä ja Henry Söderlund.
Lionsritareiksi on nimitetty: Lars Axén, Hjalmar Nylind, Yngve Bodman Ossi Rintala ja  Aarre Saari
Pohjanmaan Leijoniksi on nimitetty Lars Axén, Hjalmar Nylind ja Aarre Saari
.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Founded on 17.4.1953 in the Emperorcabinette of the Cityhotel. Club nr 3.
In the presence of the International representative, Hadar Wahrenby.
Founding members: Egil Appel, Bror Axén, Lars Axén, Gunnar Carlson,
Georg Dahlström, Edvin Franzén, Magnus Mangs, Lennart Martens, Rudi Nygård, Åke Skeppar, Brage Sten,
Birger Stenlund, Hugo Tenlén and Alvar Utter.
 
The first board of directors of the club: President Alvar Utter, Vice president Lars Axén, Secretary Birger Stenlund,
Cabinet Treasurer Edvin Franzén, Clubmaster Bror Axén, Tail Twister Åke Skeppar and Director Georg Dahlström.
Charter-celebration on 5.9.1953 at the Cityhotel.
Twin club: Lions Club Sala, Sweden.
Personal sponsor: Lion Gösta Colliander, LC Sala, Sweden
The cordinator of the founding meeting: Lion Hadar Wahrenby,
Lions International, Stockholm, Sweden, who passed over the foundingletter at the charter-celebration.

The first activity of the club on May 6th ,1953 was gardening work in the park at Högåsen’s sanatarium. 
Present at the LC Turku-Åbo charter-celebration on 9.5.1953 were Alvar Utter, Lars Axén, Lennart Martens,
Hugo Tenlén and Åke Skeppar.
Lions-clubs have been founded in Björneborg, Vasa, Jakobstad, Närpes, Lappfjärd and Teuva.

Appointed to a Melvin Jones Fellow: Lars Axén, Yngve Bodman, Börje Enlund, Matts Eklund, Stig Forsström,
Hjalmar Nylind, Ossi Rintala, Aarre Saari, Matti Mäntylä, Jaakko Honkaniemi, B-O.Heikkilä ja Henry Söderlund.
Appointed to a Lion’s Knight: Lars Axén , Hjalmar Nylind, Ynve Bodman, Ossi Rintala and Aarre Saari.
Appointed to an ostrobothnian Lion: Lars Axén, Hjalmar Nylind and Aarre Saari.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter