Möten

 ​              *************************************************

      Välkommen till Lions Club Klintehamn

​     Klubben bildades den 10 januari 1972

Vi har f.n. 21 st. medlemmar.

​              *********************************************************

 

 

Vad gör Lions?

Lions är en internationell välgörenhetsorganisation vars uppgift är att engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred och främja internationell förståelse. Organisationen är öppen för både män och kvinnor.

Lions är neutralt i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN´s deklaration om mänskliga rättigheter.

Lions bildades i Chicago 1917 och kom till Sverige 1948.

Lions är en världsomspännande organisation och har 1,3 miljoner medlemmar i mer än 200 länder, varav drygt 12,000 i Sverige.

Lions förbättrar livskvalitén för människor över hela världen.

Några exempel på vad Lions gör:

Med utbildningsprogrammet Lions Quest stärker vi ungdomar att säga nej till droger.  

Lions har resurser att hjälpa till vid katastrofer.

Genom det världsomspännande synvårdsprogrammet Sight First förebygger Lions blindhet som kan botas. Sight first är Lions Clubs Internationals synvårdsprogram och det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som vår organsiation någonsin åtagit sig.

Röda Fjädern är Lions varumärke och insamlingar har skett till utsatta i samhället och olika forskningsprojekt.  

Lions Clubs International bygger en bättre framtid för världens barn och så är absolut fallet med initiativet "One Shot, One Life" där ett stort antal barn runt om i världen kommer att vaccineras mot mässling. Lions och Lions Clubs International Foundation har som mål att vaccinera 41 miljoner barn i Afrika. Även Asien står i fokus och bara i Nepal har Lions mobiliserats för att vaccinera runt 10 miljoner barn.

Lions i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kronor varje år. Alla insamlade medel går oavkortat till behövande. Lions organisation och administration finansieras helt genom medlemsavgifter.

Det finns inga gränser för Lions. Vi vet att tillsammans kan vi uträtta mer än på egen hand.

Lions internationella motto är: We serve – Vi tjänar
Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter