Kokoukset
Jäsenet

Charternight 22.2.2014 Kiuruveden kulttuuritalolla

LC KIURUVESI/HELMIINA

Kansainvälinen jäsennumero 4029121158

Kotimainen jäsennumero 1040

Perustettu 2.12.2013

HELMIINAN LAULU

LC Kiuruvesi/Helmiina on hyväksynyt toimintaansa seuraavat arvot:

Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että luomme verkoston lähialueen toimijoista ja olemme osa yhteisöä. Toiminnassamme välittyy ilo, ihmisläheisyys ja hienotunteisuus. Toimintamme lähtökohta on toisten kunnioittaminen.

Palveluhaluisuus tarkoittaa sitä, että toimimme palvelutyössä yhdessä aktiivisesti ja hienotunteisesti, ihmiseltä ihmiselle.

Luottamus tarkoittaa sitä, että Helmiinoihin voidaan luottaa, koska me olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Me käyttäydymme vastuullisesti ja hienotunteisesti kaikkia kohtaan ja hoidamme sovitut asiat lupausten mukaisesti.

Tasa-arvoisuus tarkoittaa sitä, että toimintaperiaatteemme on naiselta naiselle, naisten iästä riippumatta. Otamme huomioon myös vastakkaisen sukupuolen tarpeet. Avuntarvitsijat otetaan huomioon tasapuolisesti iästä, rodusta, asemasta ja muista tekijöistä riippumatta. Olemme suvaitsevaisia. Helmiinan sisäinen tasa-arvoisuus toimii niin, että jokaisen mielipide on tärkeä ja jokaisella on oikeus osallisuuteen. Jäsenhankinta on tasa-arvoista.

Tiivistelmä klubin strategiasta

Missiomme

Toimimme omalla paikkakunnalla tehden yhteistyötä muiden auttajien kanssa. Toimintamme on pääsääntöisesti palvelua eniten tarvitseville, itse tekemällä ja yhteisöä rikastuttamalla. Toiminnassamme välittyvät klubimme arvot.

Perusarvomme

Perusarvojamme ovat yhteisöllisyys, palveluhaluisuus, luottamus ja tasa-arvoisuus.

Nykytilanne

Klubin vahvuuksia ovat toimijoiden innokkuus, jäsenten laaja-alainen osaaminen ja verkostot, vahva sitoutuminen ja yhteisöllisyys sekä halu profiloitua palvelutyöhön. Jäsenillä on halua muuttaa mielikuvaa leijona-toiminnasta ruohonjuuritasolla. Yhteistyö muiden klubien kanssa on käynnistynyt. Klubin jäsenten laaja ikäjakauma antaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen toimintaan. Klubiin on pystytty jo luomaan selkeät toimintamallit.

Ongelmana voi olla hiljaisen tiedon puute sekä heterogeeninen jäsenistö. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa pitää rakentaa ”tyhjältä pöydältä”. Mukana ovat myös yleiset uuden toiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit, kuten rahallisten resurssien vähäisyys sekä pienessä yhteisössä leimautuminen henkilöiden kautta.

Klubin jäsenillä on paljon osaamista ja verkostoja ja tämä tekee mahdolliseksi monenlaisten aktiviteettien toteuttamisen. Voimme hyödyntää kummiklubin osaamista toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Visiomme

Tavoitteena on olla Kiuruvedellä aktiivinen ja monipuolisesti toimiva klubi. Järjestämme jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua itseemme ja toisiimme sekä mahdollisuuksia kehittyä paremmiksi ihmisiksi.

Toiminnan päämääränä on luoda ja ylläpitää yhdessä tekemisen kautta hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteistä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kanssa.

Menestyskonseptimme

  • Pidämme yhteisesti sovitut arvot aina mielessä ja noudatamme niitä käytännön toiminnassa.
  • Toteutamme innovatiivisia varainhankinta-aktiviteetteja ja saamme toiminnallamme myönteistä näkyvyyttä paikkakunnallamme sekä K-piirissä.
  • Kaikki jäsenet saadaan mukaan toimintaan ja jokaisen vahvuuksia pystytään hyödyntämään. Kokouksemme ovat keskustelevia kaikilla tasoilla ja jaamme yhdessä onnistumiskokemuksia.
  • Teemme aloitteellista yhteistyötä paikallisten klubien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa sekä hyödynnämme kummiklubin osaamista.
  • Toteutamme hallintotiliä kartuttavia hankkeita ja turvaamme siten klubin normaalin toiminnan.

 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 46 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter