Möten

 

SÖK LIONS CLUB KALMARS STIPENDIER 2016 !!

Sofia Hagström, Mats Strömberg, Anna Strümpel

 

Pengar o ära att hämta. Är du själv kvalificerad eller känner du någon?

Ungdomsstipendiet 10.000:- kronor.

Stipendiet går till en ungdom, 15 – 25 år, som gjort berömvärda och inspirerande  insatser inom kultur , idrott eller annat av samhällsintresse.

Ungdomsledarstipendiet 10.000:- kronor.

Stipendiet till årets ungdomsledare delas ut till en barn eller ungdomsledare som på ett positivt och engagerande sätt arbetar med barn o ungdomar.

Kulturstipendiet 10.000:- kronor.

Stipendiaten, 15 – 25 år, skall visa fallenhet o engagemang inom musik eller annan kultur.

För samtliga stipendier gäller följande:

Verksamheten skall utövas ideellt.

Stipendiaten skall vara verksam inom Kalmar kommun.

Vara beredd att ställa upp på olika intervjuer med media.

Komma till Lions och berätta hur det går.

Prissumman skall gå till stipendiatens vidareutveckling inom sitt område.

Ansökan skall innehålla beskrivning av nuvarande nivå o vad man vill göra i framtiden.

 

Sänd ansökan senast 30 mars till:

 

Lions Stipendiekommitè

c/o Mats Strömberg

Piparegårdsvägen 4

39477 Kalmar

tfn: 070 24 88 607

 

2015 års stipendiater:

Kulturstipendiet:                  David Ravelid                    Klassisk gitarr

Ungdomsstipendiet:            Miranda Arvidsson            Tävlingssimmerska

Ungdomsledare:                 Linnea Thurfjell                  Hcp - Ledare

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter