Meetings

TÜRKİYE' DE LIONS

1963 yılında Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın önderliğinde 29 ilerici, vizyon sahibi, hizmet aşkıyla dolu insanın girişimleriye Türkiye’nin ilk kulübü olan İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü kurulmuştur. Lions hareketi kısa sürede Anadolu’ya yayılmış olup 1964 yılında İzmir Lions Kulübü, Ankara Lions Kulübü ve Mersin Lions Kulübü kurulmuştur.1969 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nden gelen onay ile ilk Yönetim Çevresi  kurulmuş ve Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ilk Genel Yönetmen olarak atanmıştır.   

Lions’un Türkiye’deki kuruluşundan tam 18 yıl sonra, 1982 yılında yeterli sayıda kulüp ve üye sayısı sağlanarak MD118 Çoğul Yönetim Çevresi kurulmuştur. Resmen 22 Mayıs 1982 tarihinde kurulan MD118 Çoğul Yönetim Çevresini oluşturan Yönetim Çevrelerine Marmara Yönetim Çevresi (118-T) ve Anadolu Yönetim Çevresi (118-U) adları verilmiştir. Çoğul Yönetim Çevresi kuruluş çalışmalarını 1984-85 döneminde tamamlamıştır.

Türk Lions’unun hızla büyümesi ve geniş topraklara sahip olmamız nedeniyle koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla, 118-U Yönetim Çevresi bölünerek; 1989 yılında 118-R (İzmir merkezli) ve 1990 yılında 118-K (Bursa merkezli) Yönetim Çevreleri kurulmuştur. Bu süreci takiben, İstanbul’daki 118-T Yönetim Çevresinin 1993 yılında bölünmesi sonucunda 118-E ve 118-Y Yönetim Çevreleri kurulmuştur.

Bugün ülkemizde yaklaşık 7000 Lion ve 1400 Leo Topluma Hizmet için çalışmaktadır.

Türk Lions'u bugüne kadar 20 civarında vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bağımsız birer hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren bu vakıfların çalışmaları halen desteklenmektedir. Bu bölümde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin vakfı olan LCIF ile birlikte bu vakıflardan bazılarını tanıtmaya çalışacağız.

Türk Lions Vakfı
Türk Böbrek Vakfı
Türkiye Körler Vakfı
Altı Nokta Körler Vakfı
Lions Göz Bankası
Göz Nuru Koruma Vakfı
KORUNCUK
ALDİVAK
Türk Kalp Vakfı
Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı
21. YY Eğitim ve Kültür Vakfı
LİSES Vakfı
Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı
Ege ve Akdeniz Hizmet Vakfı
Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
LİAY

 

Lions Clubs International is the world's largest service club organization with more than 1.4 million members in approximately 46,000 clubs in more than 200 countries and geographical areas around the world.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter