Möten

Hjälpverksamhet

Insamlade medel

Alla insamlade medel från Lions aktiviteter går i sin helhet vidare som bidrag till lokala, nationella eller internationella stödjande insatser.

Under verksamhetsåret 2017-2018 delade vi ut totalt 151 960 kr, varav 97 200 lokalt, 13 980 regionalt och 40 780 för nationella och internationella ändamål.

Kostnader för administrationen finansieras uteslutande genom medlemmarnas insatser och medlemsavgifter och inte genom insamlade medel.

 

Ansökan om bidrag

Lions är en internationell ideell och humanitär organisation med syfte, att genom olika insatser, aktiviteter och projekt stödja behövande människor i samhället, när stat och kommun brister.

Bidragsansökningar ska göras via

- postadress: Lions Club Eslöv, Västerlånggatan 28, 241 31 Eslöv eller

- e-mail: lionseslov@gmail.com.  

Ansökan ska vara skriftlig och så fullständig som möjligt samt innehålla vem som söker och vem som avses med ansökan med personnummer, adress och telefonnummer angivna.

Vidare anges

- Ändamål med ansökan och eventuella intyg bifogas 

- Specificerade kostnader

- Ange även om ekonomiskt stöd eller bidrag sökts eller erhållits på annat sätt

Bidragsansökningar inom det sociala området behandlas med mycket hög diskretion!

​Er ansökan kommer att behandlas av oss vid ett ordinarie möte eller i vissa fall enbart av sociala kommittén. Besked lämnas till den sökande, när beslut fattats.

 

​Glasögoninsamling

​Lions samlar in begagnade glasögon m.h.a. Synsam, Specsavers​, Eliasons Optik, ​A Optik, Biståndscenter/Erikshjälpen och MERAB i Eslöv​.

Lions tvättar, torkar och putsar alla glasögon och levererar dem till hjälporganisationen Vision For All, som mäter styrkan och lägger varje par glasögon enskilt i en plastpåse och packar dem för vidare transport till behövande i Afrika och Mellanamerika.

​Lions Eslöv leverade den 6 april c:a 3000 par glasögon till Vision For All, som troligen kommer att leverera dem till Mexico. 

Lions tackar alla, som hjälper oss, att samla in glasögon till behövande i dessa länder.

 

Stipendierna kan ej sökas!                                                                                  ​Se under avsnittet Aktiviteter!

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter