Möten

Välkommen till Lions Club Eslöv! 
Bildat 22 november 1954


Lions uppgift
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet

 

 

Lions Julmarknad 2017 ägde enligt många års tradition rum söndagen den 3 december (första advent) på Stora Torg i Eslöv

Se sidan Aktuellt

 

.

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter