Möten

Den 6/12 2014 anordnas Brålanda Julmarknad och Tomtetåg för 62:a gången. Anmälan beträffande

Anmäl och boka platser för försäljning/lotterier mm före 22 nov. hos Anders Lönn tel 070-735 17 75 eller Karl-Evert Johansson tel 0521-303 67, 070-536 47 39

Tomtar & Ekipage: Linus Stenmark tel 072-322 26 12 eller email anmalan.tomtetag@hotmail.com

Anmälan ska innehålla:

- Namn på ansvarig person samt dennes telefonnummer.

- Typ av ekipage, djur, motorfordon etc.

- Kommer musik att spelas på ekipaget? (för planering så att ekipagen inte stör varandra)

Regler gällande ekipage i Tomtetåget.

- Samling sker vid Håkans Entreprenad (Stenhammarsvägen) från ca 14:30. Var där i god tid före avfärd.

- Ekipage med djur ansluter i tåget vid Brålanda Industri (Stenhammarsvägen)

- Ansvarig person ombesörjer att ekipaget framförs på ett riskfritt sätt

- Alkoholförbud råder före, under och vid avslut av tåget

- Turordning enl tilldelat nummer, hålls under hela tågets färd.

Hjärtligt Välkomna

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter