Möten
Medlemmar

Vad trevligt att Du hittade fram till vår hemsida!


Vår nye president för 2016 - 2017 heter

Arne Rohdin.

 

LIONS International fyller 100 år 2017!

Det kommer flera insamlingar under vårt verksamhetsår 2016 -2017.

Lions Sveriges hemsida når du genom att klicka här


Insamlingen av glasögon fortsätter.

Lite historik: Helen Keller utmanade LIONS att bli "De blindas riddare" redan år 1925. Sedan dess har synvård varit Lions huvudaktivitet. Antalet blinda beräknas uppgå till 37 miljoner människor. Ungefär 80% av dessa är onödigt blinda. Prognoser säger att 74 miljoner människor kommer att bli blinda år 2020 och att antelet personer med nedsatt syn kommer att öka till 250 miljoner. Denna utveckling gjorde att SightFirst kom till.

SghtFirst är Lions Clubs Interntionals synvårdsprogram och det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som vår organisation någonsin åtagit sig. Beräkningar visar att 19 miljoner barn är synskadade. Av dessa är 12 miljoner synskadade till följd av obehandlade brytningsfel, som lätt kan diagnostiseras och åtgärdas. 1,4 miljoner barn lider av icke behanlingsbar blindhet!

 

 

 

Det finns inga gränser för LIONS.

Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Vi samlar in cirka 50 miljoner per år.

LIONS hjälper lokalt, nationellt och internationellt.

Vi hjälper tll vid katastrofer.

Vi jobbar för att utrota onödig blindhet i världen.

Vi stödjer unga och gamla.

Vi stödjer forskning mot cancer, barndiabetes och hjärnforskningen om beroende.

13 000 medlemmar i Sverige samarbetar.

1,3 miljoner medlemmar i 205 länder och geografiska områden samarbetar för att tillgodose de behov som samhällen runt om i världen har.

Insamlade medel går till Sveriges Lions Hjälpfond 90 1948-0 (Svensk insamlingskontroll).

 

Barndiabetesfonden

LIONS stödjer insamlingen till Barndiabetesfonden. Kan du tänka dig att barn med barndiabetes:

  • ofta måste ta 4-7 sprutor varje dag för att överleva
  • nästan aldrig får äta godis, kakor, chips, läsk eller saft
  • behöver kontrollera hur mycket socker som finns i blodet genom blodprov flera gånger varje dag
  • bör kontrollera om det finns socker eller syror i urinen med urinprov varje dag

eller att de:

  • trots intensiv behandling kan bli medvetslösa när som helst
  • trots alla dessa ansträngningar ibland får så svåra skador på blodkärlen att de blir blinda, får njurskador och kanske dör redan tidigt i vuxen ålder.

 

Lions klubb Askersund

  • kommer att genomföra både Askersunds vår- och höstmarknad under 5 år framåt
  • lottar ut julskinkor och snurrar på chokladhjulet vid julmarknaden
  • genomför årligen  luciafirande med besök på äldreboenden i kommunen
  • kommer att samla in pengar till forskning om barndiabetes genom Röda fjädern-insamlingen

Vi genomför 10 aktiviteter varje år, och alla insamlade medel går till hjälpverksamhet, i olika former; i kommunen, i landet eller i världen.

Av insamlade medel går alltid 40% till hjälpverksamhet lokalt.


Varje medlem betalar en årlig avgift till klubben. Den avgiften finansierar administrationen inom LIONS såväl internationellt och regionalt som lokalt.

Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamhet!

Är du intresserad av att hjälpa LIONS att hjälpa? Kontakta någon i styrelsen, som du finner under fliken "Styrelsen".

Läs mera om LIONS verksamhet genom att klicka på länkarna till höger på sidan.

Svenska LIONS nås på Webben www.lions.se.

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter